Inwestycje polskich firm w Europie i na świecie

Nasza działalność umożliwia i ułatwia inwestycje polskich firm w Europie i na świecie w zależności od ich potrzeb. Jesteśmy doświadczeni w różnorodnych kwestiach mających związek z szeroko pojętym doradztwem w sprawach dofinansowań unijnych. Ponadto zajmujemy się kompleksowymi i dogłębnymi analizami rynków docelowych dowolnych państw na terenie Europy ale też poza nią. Umożliwiamy prowadzenie zarówno ilościowych, jak i jakościowych analiz nakierowanych na konkretne branże, jak też na ogląd ogólny całego rynku w danym państwie.

Korzystamy z wielu agencji zagranicznych co umożliwia stały rozrost naszych systemów baz danych i możliwości analizowania poszczególnych sektorów rynku biorąc pod uwagę szereg zmiennych stosowanych w każdym procesie badania rynku. Istnieje również możliwość skorzystania z różnorodnych kampanii reklamowych mających na celu przedstawienie specyfiki firmy, jej marki i produktów. Elementem, który zazwyczaj idzie z tym w parze jest badanie opinii publicznej odnośnie produktów oferowanych przez daną firmę. Europa i rynek światowy to ogromne możliwości rozwojowe dla polskich firm chcących działać za granicą. Polskie firmy coraz częściej decydują się na takie kroki, gdyż zdaja sobie sprawę z tego, jak ważna jest rozpoznawalność marki w szerszym kontekście, aniżeli jedynie krajowy.

Oferujemy również rozległe analizy i badania z zakresu marketingu globalnego i międzynarodowego, co ma szczególne znaczenie w przypadku, gdy dana firma zamierza bądź inwestować na kilku rynkach za granicą równocześnie, lub tez w przypadku, gdy chce się ona skupić na zaspokajaniu tych samych potrzeb u swoich klientów w wielu krajach. Analiza rynków jest jednym z elementów, na które zwracamy szczególną uwage w procesie wsparcia marketingowego.

Oferujemy swoje usługi doradcze i marketingowe dla Azji, Afryki, Ameryki Północnej i Południowej, oraz Australii.