Badanie produktów na rynki zagraniczne

Profesjonalne i gwarantujące sukces handlowy za granicą badanie produktów na rynki zagraniczne

Po co badanie produktów na rynk zagraniczny?

Badanie i testowanie produktów z Polski na rynki zagraniczne stanowi jedną z najczęściej stosowanych opcji mających na celu zebranie rzetelnych informacji o charakterze rynku zagranicznego, na którym chcemy zaistnieć.

Zdajemy sobie sprawę, że poprawne i efektywne wejście na rynek zagraniczny jest w wysokiej mierze uzależnione od przeprowadzania wcześniejszych badań nad produktami, na których popyt chcemy liczyć na rynkach zagranicznych. Przeprowadzamy swoje badania i testy zarówno dla mniejszych, średnich, jak i dużych firm i przedsiębiorstw.

Co oferujemy?

Nasze badanie i testowanie produktów na rynki zagraniczne zawsze rozpoczyna się od postawienia kilku pytań, które może zadawać sobie producent:

  • jak produkt, który będę sprzedawał ma się do innych, obecnych już na rynku?
  • czy jest on podobny do produktów dostępnych już na rynku?
  • co osiągnę poprzez wprowadzenie na rynek zagraniczny mojego produktu?

Zdajemy sobie sprawę, że badanie i testowanie produktu na rynki zagraniczne to nie tylko promocja, ale przede wszystkim – analiza konkurencji. Nasze usługi z zakresu marketingu, pomocy i reklamy oferują możliwość łączenia poszczególnych elementów badania, takich jak badanie jakościowe na potrzeby międzynarodowe, czy badania ilościowe na rynki globalne. Dodatkowo oferujemy szereg usług z zakresu opieki i wsparcia reklamowego i promocyjnego dającego kolejne możliwości bardziej efektywnego zauważenia produktu oferowanego przez Państwa.

Badanie produktów to cały szereg działań mających na celu znalezienie jak najlepszej metody na wejście na rynek konsumencki i wyniesienie zysków nawet w przypadku obecności na nim silnej i doświadczonej konkurencji.

Swoje usługi kierujemy dla firm chcących rozszerzyć swoją działalność za granicę, a w szczególności na kraje takie jak Wielka Brytania, Czechy i Niemcy, ale też wszystkie inne mniejsze i większe rynki europejskie i światowe.